Bankowy tytuł egzekucyjny

„Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 kc)” (SN uchwała III CZP 29/16 29.06.2016).

  • cywilne/materialne/bte.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)