Ciężar dowodu

„Jeżeli chodzi o rozkład ciężaru dowodu, to powód powinien udowodnić fakty pozytywne, które stanowią podstawę jego powództwa, tj. okoliczności prawo tworzące, a pozwany, jeżeli faktów tych nie przyznaje, ma obowiązek udowodnienia okoliczności niweczących prawo powoda” (SN wyrok II CSK 332/07 11.12.2007).

  • cywilne/materialne/ciezar_dow.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)