Culpae in contrahendo

„Odpowiedzialność odszkodowawcza za niestaranność negocjacyjną w ramach culpae in contrahendo ograniczona jest do ujemnego interesu umownego. Dotyczy rzeczywistych strat, powstałych m. in. w rezultacie poniesienia kosztów na przygotowanie się do negocjacji - a więc kosztów ekspertyz, przeprowadzonych badań i prac naukowych” (SN wyrok IV CSK 626/10 16.09.2011).

  • cywilne/materialne/culp_contr.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:01
  • (edycja zewnętrzna)