Umowa o dzieło

„Powoływany w kasacji przepis art. 636 kc określa uprawnienia zamawiającego w trakcie wykonywania dzieła. W niniejszej sprawie problem wad dzieła wynikł dopiero przy jego odbiorze i w takiej sytuacji art. 636 kc w ogóle nie może mieć zastosowania” (SN wyrok II CKN 65/97 4.04.1997).

„Roszczenie zamawiającego o zwrot kosztów poprawienia dzieła przedawnia się z upływem dwóch lat od oddania dzieła po jego poprawieniu, a jeżeli (…) nie nastąpi to w ciągu dwóch lat od ustalonego w umowie terminu oddania dzieła, przedawnia się z upływem tego okresu” (SN wyrok III CSK 2/06 20.04.2006).

  • cywilne/materialne/dzielo.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)