Kara umowna

„Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy” (SN uchwała III CZP 39/12 18.07.2012).

  • cywilne/materialne/kara_umowna.txt
  • ostatnio zmienione: 26.06.2019 15:41
  • przez Piotr Pyclik