Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:materialne:odsetki [08.02.2019 13:59]
Piotr Pyclik utworzono
cywilne:materialne:odsetki [18.02.2019 10:10] (aktualna)
Piotr Pyclik
Linia 1: Linia 1:
-====== ​Odsetki ​======+====== ​Terminy zapłaty w transakcjach handlowych ​======
  
 "(...) przepisy tej ustawy [TermZapl] miały zastosowanie do umowy zawieranej w obrocie, spełniającej warunki uznania jej za transakcję handlową, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zakres pojęcia umowy o świadczenie usług obejmuje umowy zlecenia, umowy o dzieło. Przy przyjęciu, że celem ustawy jest szeroka ochrona wierzyciela pojęcie umów o świadczenie usług obejmuje także umowy o czasowe korzystanie z rzeczy, np. najmu, dzierżawy, które w ścisłym znaczeniu nie są umowami o świadczenie usług"​ (SN wyrok V CSK 668/14 6.08.2015). "(...) przepisy tej ustawy [TermZapl] miały zastosowanie do umowy zawieranej w obrocie, spełniającej warunki uznania jej za transakcję handlową, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zakres pojęcia umowy o świadczenie usług obejmuje umowy zlecenia, umowy o dzieło. Przy przyjęciu, że celem ustawy jest szeroka ochrona wierzyciela pojęcie umów o świadczenie usług obejmuje także umowy o czasowe korzystanie z rzeczy, np. najmu, dzierżawy, które w ścisłym znaczeniu nie są umowami o świadczenie usług"​ (SN wyrok V CSK 668/14 6.08.2015).
  • cywilne/materialne/odsetki.txt
  • ostatnio zmienione: 18.02.2019 10:10
  • przez Piotr Pyclik