Odszkodowanie

„(…) żaden przepis prawa nie uzależnia zasadności roszczenia o zasądzenie odszkodowania od uprzedniego naprawienia szkody. Odszkodowanie ma bowiem zapewnić przywrócenie stanu poprzedniego(odbudowę, remont lub naprawę), a zatem odpowiada nie tylko faktycznie poniesionym kosztom, które poszkodowany już poniósł, lecz również nakładom (wydatkom), jakie musi ponieść, by szkodę naprawić” (SA Łódź wyrok I ACa 322/13 29.08.2013).

  • cywilne/materialne/odszkod.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)