Umowa o roboty budowlane

„Zbieżność przedstawionych pojęć z pojęciami wprowadzonymi do umowy o roboty budowlane uzasadnia twierdzenie, że zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymogów Prawa budowlanego” (SN wyrok II CKN 653/97 25.03.1998).

„Nie ma (…) przeszkód, aby przedmiotem umowy o roboty budowlane było wykonanie nie całego obiektu, lecz jego części” (SN wyrok II CSK 63/11 12.10.2011).

„Z ustaleń Sądów meriti wynika, że strony zawarły umowę o roboty budowalne (art. 647 kc), nie dokonały jednak protokolarnego odbioru robót, pozwalającego na ustalenie tego, czy zostały one ukończone w całości lub w odpowiednim zakresie, w ustalonym przez strony czasie oraz czy wykonano je wadliwie i jakie mogły być przyczyny takiej wadliwości. Rzecz jasna, stan wykonania robót budowlanych można też wykazać przy pomocy innych środków dowodowych, z zachowaniem zasady rozkładu ciężaru dowodu, przewidzianej w art. 6 kc (SN wyrok I CSK 388/13 6.06.2014).

  • cywilne/materialne/rob_budowl.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:01
  • (edycja zewnętrzna)