Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:materialne:rob_budowl [27.08.2018 19:01] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Umowa o roboty budowlane ======
  
 +"​Zbieżność przedstawionych pojęć z pojęciami wprowadzonymi do umowy o roboty budowlane uzasadnia twierdzenie,​ że zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do <color #​00a2e8>​wymogów Prawa budowlanego</​color>"​ (SN wyrok II CKN 653/97 25.03.1998).
 +
 +"Nie ma (...) przeszkód, aby przedmiotem umowy o roboty budowlane było wykonanie nie całego obiektu, lecz jego <color #​ff7f27>​części</​color>"​ (SN wyrok II CSK 63/11 12.10.2011).
 +
 +"Z ustaleń Sądów meriti wynika, że strony zawarły umowę o roboty budowalne (art. 647 kc), nie dokonały jednak protokolarnego odbioru robót, pozwalającego na ustalenie tego, czy zostały one ukończone w całości lub w odpowiednim zakresie, w ustalonym przez strony czasie oraz czy wykonano je wadliwie i jakie mogły być przyczyny takiej wadliwości. Rzecz jasna, stan wykonania robót budowlanych można też wykazać przy pomocy <color #​22b14c>​innych środków dowodowych</​color>,​ z zachowaniem zasady rozkładu ciężaru dowodu, przewidzianej w art. 6 kc (SN wyrok I CSK 388/13 6.06.2014).
  • cywilne/materialne/rob_budowl.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:01
  • (edycja zewnętrzna)