Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
cywilne:materialne:um_najmu [06.11.2018 15:40]
Piotr Pyclik utworzono
cywilne:materialne:um_najmu [06.11.2018 15:44]
Piotr Pyclik
Linia 1: Linia 1:
 ====== Umowa najmu ====== ====== Umowa najmu ======
 +
 +"(...) jeżeli wynajmujący jest <color #​22b14c>​właścicielem</​color>​ rzeczy, do rozliczeń pomiędzy nim a najemcą z tytułu dalszego posiadania rzeczy, znajdą zastosowanie przepisy <color #​22b14c>​art. 224</​color>​ i art. 225 w związku z art. 230 kc. W przypadku uprawnienia wynajmującego do dysponowania rzeczą, <color #​00a2e8>​innego niż własność</​color>,​ ograniczone prawo rzeczowe lub użytkowanie wieczyste, o jego prawie do zgłaszania roszczeń decydować będą uregulowania wynikające z odpowiedzialności <color #​00a2e8>​kontraktowej</​color>"​ (SN wyrok III CSK 156/13 28.03.2014 r.).
  
 "​Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 kc i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Taki stan stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z niego szkody na podstawie art. 471 kc. Zakres takiego odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 kc, a więc w zasadzie obejmuje ono straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, których nie osiągnął z powodu niezwrócenia lokalu we właściwym terminie"​ (SN wyrok V CSK 625/13 18.09.2014). "​Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 kc i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Taki stan stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z niego szkody na podstawie art. 471 kc. Zakres takiego odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 kc, a więc w zasadzie obejmuje ono straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, których nie osiągnął z powodu niezwrócenia lokalu we właściwym terminie"​ (SN wyrok V CSK 625/13 18.09.2014).
  • cywilne/materialne/um_najmu.txt
  • ostatnio zmienione: 06.11.2018 15:44
  • przez Piotr Pyclik