Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
cywilne:materialne:um_najmu [06.11.2018 15:43]
Piotr Pyclik
cywilne:materialne:um_najmu [06.11.2018 15:44]
Piotr Pyclik
Linia 1: Linia 1:
 ====== Umowa najmu ====== ====== Umowa najmu ======
  
-"(...) jeżeli wynajmujący jest właścicielem rzeczy, do rozliczeń pomiędzy nim a najemcą z tytułu dalszego posiadania rzeczy, znajdą zastosowanie przepisy art. 224 i art. 225 w związku z art. 230 kc. W przypadku uprawnienia wynajmującego do dysponowania rzeczą, innego niż własność,​ ograniczone prawo rzeczowe lub użytkowanie wieczyste, o jego prawie do zgłaszania roszczeń decydować będą uregulowania wynikające z odpowiedzialności kontraktowej"​ (SN wyrok III CSK 156/13 28.03.2014 r.).+"(...) jeżeli wynajmujący jest <color #22b14c>właścicielem</​color> ​rzeczy, do rozliczeń pomiędzy nim a najemcą z tytułu dalszego posiadania rzeczy, znajdą zastosowanie przepisy ​<color #22b14c>art. 224</​color> ​i art. 225 w związku z art. 230 kc. W przypadku uprawnienia wynajmującego do dysponowania rzeczą, ​<color #00a2e8>innego niż własność</​color>​, ograniczone prawo rzeczowe lub użytkowanie wieczyste, o jego prawie do zgłaszania roszczeń decydować będą uregulowania wynikające z odpowiedzialności ​<color #00a2e8>kontraktowej</​color>​" (SN wyrok III CSK 156/13 28.03.2014 r.).
  
-"​Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 kc i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Taki stan stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z niego szkody na podstawie art. 471 kc. Zakres takiego odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 kc, a więc w zasadzie obejmuje ono straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, których nie osiągnął z powodu niezwrócenia lokalu we właściwym terminie"​ (SN wyrok V CSK 625/13 18.09.2014).+"​Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 kc i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Taki stan stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z niego szkody na podstawie art. 471 kc. Zakres takiego odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 kc, a więc w zasadzie obejmuje ono <color #ed1c24>straty</​color>​, które poszkodowany poniósł oraz <color #ed1c24>korzyści</​color>​, których nie osiągnął z powodu niezwrócenia lokalu we właściwym terminie"​ (SN wyrok V CSK 625/13 18.09.2014).
  • cywilne/materialne/um_najmu.txt
  • ostatnio zmienione: 06.11.2018 15:44
  • przez Piotr Pyclik