To jest stara wersja strony!


Umowa najmu

„Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia narusza przepis art. 675 § 1 kc i stanowi nienależyte wykonanie umowy. Taki stan stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z niego szkody na podstawie art. 471 kc. Zakres takiego odszkodowania określa przepis art. 361 § 2 kc, a więc w zasadzie obejmuje ono straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, których nie osiągnął z powodu niezwrócenia lokalu we właściwym terminie” (SN wyrok V CSK 625/13 18.09.2014).

  • cywilne/materialne/um_najmu.1541515237.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 06.11.2018 15:40
  • przez Piotr Pyclik