Zachowek

„Nie dolicza się do substratu zarobku (sic) darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadu (sic), ale dokonanych na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1 kc). Z wykładni językowej tego przepisu wynika więc wniosek, że darowizny dokonane na rzecz osób będących spadkobiercami, a takimi osobami są strony procesu, podlegają doliczeniu, choćby zostały poczynione dawniej niż na dziesięć lat przed otwarciem spadku” (SN wyrok I CSK 252/13 6.02.2014).

  • cywilne/materialne/zachowek.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)