Koszty

„Uiszczenie opłaty sądowej należnej od strony przez inną osobę jest skuteczne” (SN uchwała III CZP 40/95 12.04.1995).

  • cywilne/procesowe/koszty.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)