Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:procesowe:podp_wyro [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Podpisanie wyroku ======
  
 +===== Skutki braku =====
 +
 +"​Wyrok,​ którego sentencji skład sądu nie podpisał, <color #​ff7f27>​nie istnieje</​color>​ w znaczeniu prawnoprocesowym także wówczas, gdy został ogłoszony"​ (SN uchwała III CZP 29/00 26.09.2000).
 +
 +"​Przepisy stanowiące o konieczności podpisania sentencji orzeczenia (art. 324 § 3 kpc) oraz jego uzasadnienia (art. 330 § 1 kpc) przez skład orzekający dotyczą jedynie <color #​00a2e8>​oryginału</​color>​ orzeczenia, który pozostaje w aktach sprawy, nie zaś odpisów wydawanych (wysyłanych,​ doręczanych) stronom (SN post. I PZ 49/02 10.06.2002).
 +
 +===== Treść i forma =====
 +
 +"Nie ma żadnych uzasadnionych powodów, aby podpis w rozumieniu przepisów procesowych rozumieć inaczej niż podpis w rozumieniu przepisów prawa cywilnego <color #​ffaec9>​materialnego</​color>"​ (SN post. II PZ 22/67 17.04.1967).
 +
 +"​Kasacja musi więc być opatrzona własnoręcznym podpisem uprawnionego do jej wniesienia pełnomocnika procesowego strony, co oznacza, że wymagany podpis nie może zostać zastąpiony żadnym <color #​ed1c24>​podpisem mechanicznym</​color>,​ np. faksymilą, bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu pełnomocnika procesowego"​ (SN post. III CKN 482/98 23.07.1998).
 +
 +"​Podpis wystawcy weksla musi obejmować <color #​22b14c>​co najmniej nazwisko</​color>​. Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony <color #​ff7f27>​w formie zwykle używanej</​color>​ przez wystawcę"​ (SN uchwała III CZP 146/93 30.12.1993).
 +
 +"W literaturze prawniczej jest prezentowany pogląd, według którego w wypadku pełnomocnictwa sporządzonego na piśmie, osoby pełnomocnika i mocodawcy należy określić w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację,​ przy czym podpis mocodawcy - własnoręczny,​ ale niekoniecznie czytelny - musi obejmować co najmniej nazwisko. Stanowisko to zasługuje na aprobatę, uwzględnia bowiem oczywisty wymóg w zakresie identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika i nie nakłada - nie mającego oparcia w przepisach - obowiązku podpisywania pełnomocnictwa w sposób czytelny"​ (SN post. II CKN 894/00 17.08.2000).
 +
 +"​Ponieważ jednak podpis związany jest z umiejętnością pisania, podpis nie może składać się z dowolnych znaków graficznych,​ ale z liter składających się zasadniczo z imienia i nazwiska osoby, która składa podpis. Znaki graficzne, składające się na podpis, muszą mieć <color #​00a2e8>​postać liter</​color>​. W przeciwnym przypadku nie można przyjąć, że podpis został złożony"​ (SN wyrok III CSK 209/11 8.03.2012).
  • cywilne/procesowe/podp_wyro.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)