Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:procesowe:pow_op [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Powództwo opozycyjne ======
  
 +"Prawo wytoczenia powództwa opozycyjnego dłużnik traci dopiero z chwilą <color #​ed1c24>​wyegzekwowania świadczenia</​color>,​ objętego tytułem wykonawczym,​ czyli z chwilą całkowitego zaspokojenia wierzyciela"​ (SN wyrok I CR 255/88 17.11.1988).
 +
 +"(...) w razie zupełnego zaspokojenia roszczenia z egzekucji na podstawie danego tytułu wykonawczego odpada możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego przewidzianego w art. 840 [kpc], gdyż zgasła wykonalność wykonanego w całości tytułu wykonawczego"​ (SN wyrok I PKN 197/01 4.04.2002).
 +
 +"​Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja, gdy wierzyciel zostaje zaspokojony poza postępowaniem egzekucyjnym,​ w drodze <color #​22b14c>​dobrowolnego spełnienia świadczenia</​color>​ przez dłużnika. W takich wypadkach nie gaśnie wykonalność tytułu wykonawczego i istnieje potencjalna możliwość jego wykonania (wszczęcia postępowania egzekucyjnego). Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest zatem dopuszczalne,​ a podstawę takiego żądania stanowi nastąpienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie,​ w całości lub w części, wygasło (art. 840 § 1 pkt 2 kpc). Takim zdarzeniem jest niewątpliwie spełnienie świadczenia przez dłużnika"​ (SN wyrok V CK 296/05 4.11.2005).
  • cywilne/procesowe/pow_op.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)