Prywatna opinia

„Dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego i poza zabezpieczeniem dowodów ekspertyza może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania. W takim wypadku koszt ekspertyzy stanowi szkodę ulegającą naprawieniu (art. 361 kc)” (SN wyrok I CR 505/75 2.09.1975).

  • cywilne/procesowe/pryw_opinia.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)