Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:procesowe:przyw_term [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Przywrócenie terminu ======
  
 +"​Podobnym rozumowaniem należy się kierować przy wyborze środka procesowego przysługującego stronie <color #​ff7f27>​kwestionującej doręczenie pisma sądowego</​color>,​ od którego rozpoczyna się bieg terminu do dokonania odpowiedniej czynności procesowej, z uwzględnieniem że w takiej sytuacji procesowej wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej nie przysługuje. Skoro uczestnik postępowania kwestionował skuteczność dokonanego per aviso (art. 139 § 1 kpc) doręczenia powiadomienia o rozprawie apelacyjnej,​ co pozbawiło go możliwości złożenie wniosku o doręczenie,​ ogłoszonego na tej rozprawie, pod jego nieobecność,​ wyroku z uzasadnieniem,​ to właściwym środkiem obrony było złożenie takiego wniosku i wykazanie, że bieg terminu do dokonania tej czynności nie rozpoczął się" (SN post. II CSK 297/14 12.11.2014).
 +
 +"(...) czynnością procesową jest wniesienie środka zaskarżenia,​ który powinien spełniać wymagania formalne i powinien zostać należycie opłacony. Uznanie, że opłacenie środka odwoławczego nie jest odrębną czynnością procesową oznacza, że nie może być skutecznie wniesiony wniosek o przywrócenie terminu do <color #​ed1c24>​uiszczenia opłaty</​color>​ do tego rodzaju środka zaskarżenia"​ (SN post. V CZ 44/08 9.07.2008).
 +
 +"​Przewidziany w art. 479<​sup>​9</​sup>​ § 1 zdanie drugie kpc obowiązek dołączenia do pisma procesowego wniesionego do sądu dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu tego pisma albo <color #​7092be>​dowodu wysłania</​color>​ go przesyłką poleconą dotyczy także pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji"​ (SN uchwała III CZP 127/08 24.02.2009).
  • cywilne/procesowe/przyw_term.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)