Res iudicata

„W razie oddalenia powództwa jako przedwczesnego ponowne powództwo o ten sam przedmiot sporu jest dopuszczalne wówczas, gdy wskutek zmiany okoliczności faktycznych roszczenie stanie się wymagalne i cechę przedwczesności utraci” (SN orzeczenie WaC 226/48 22.02.1949).

  • cywilne/procesowe/res_iudicata.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)