Wdanie się w spór co do istoty sprawy

„(…) nie można odpowiadając na pozew twierdzić, jak to uczynił pozwany, że się nie zgadzając z pozwem «przeczy wszystkim faktom powołanym przez powoda, poza tymi, które wyraźnie się przyzna». Fakty i dowody związane z konkretnymi okolicznościami, z którymi się pozwany nie zgadza powinien on wskazać, jeśli ma to służyć obronie jego racji, powinien się on ustosunkować do twierdzeń strony powodowej, a tego w sprawie nie uczynił” (SN wyrok III CSK 341/08 9.07.2009).

  • cywilne/procesowe/wd_spor.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)