Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:procesowe:wl_sad [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Właściwość sądu ======
  
 +"​Przyjęty w art. 34 kpc łącznik w postaci <<​miejsca wykonania umowy>>​ należy określać według przepisów <color #​00a2e8>​prawa materialnego</​color>​ (art. 454 kc), przy czym przy ustalaniu właściwości sądu rozstrzygające znaczenie może mieć miejsce wykonania umowy jako <color #​ff7f27>​całości</​color>​ albo też tylko miejsce wykonania <color #​ff7f27>​poszczególnych zobowiązań</​color>​ z niej wynikających. W związku z tym miejsce to może być odmienne dla każdej ze stron umowy zarówno w stosunku do wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, jak i do każdego zobowiązania z osobna"​ (SA Poznań post. I ACz 1075/13 8.07.2013).
 +
 +"​Jeżeli <color #​22b14c>​odsetki</​color>​ należą się za <color #​22b14c>​opóźnienie w wykonaniu umowy</​color>,​ roszczenie o ich zapłatę jest w istocie roszczeniem o wykonanie umowy, zaś powództwo, o wykonanie umowy zawsze można wytoczyć <color #​22b14c>​przed Sąd miejsca jej wykonania</​color>​ (art. 34 kpc). To, że obowiązek zapłaty odsetek wynika z ustawy nie ma istotnego znaczenia. Umowa jako czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy (art. 56 kc). Takim ustawowym skutkiem jest uprawnienie wierzyciela do żądania odsetek w razie opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia. Do czasu zapłaty odsetek należących za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego nie można mówić o pełnym wykonaniu umowy" (SN uchwała III CZP 31/91 26.04.1991).
  • cywilne/procesowe/wl_sad.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)