Wyrok karny

„Postanowienie sądu rodzinnego wydane na podstawie ustawy (…) [o postępowaniu w sprawach nieletnich], ustalające popełnienie czynu karalnego przez nieletniego i kwalifikację czynu, w którym zastosowano środki wychowawcze (art. 55 § 1 powołanej ustawy), nie wiąże sądu w postępowaniu cywilnym (art. 11 kpc)” (SN uchwała III CZP 44/86 15.09.1986).

  • cywilne/procesowe/wyr_karny.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)