Zmiana powództwa

„(…) należy ocenić jako nieskuteczne pod względem procesowym, odwoływanie się przez pełnomocnika powoda w odpowiedzi na apelację do innej (nowej) podstawy normatywnej dochodzonego roszenia jakim są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu po stronie spółdzielni. Odwołanie się do niej stanowi bowiem niedopuszczalną w postępowaniu apelacyjnym zmianę powództwa (SA Kraków wyrok I ACa 460/15 9.07.2015).

  • cywilne/procesowe/zm_powodz.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)