Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
handlowe:subsyd_zarz [27.08.2018 18:59]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
handlowe:subsyd_zarz [27.06.2019 13:46]
Piotr Pyclik
Linia 12: Linia 12:
 powołanie -> wykreślenie powołanie -> wykreślenie
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 ===== Zakres przedmiotowy ===== ===== Zakres przedmiotowy =====
  
Linia 17: Linia 18:
  
 "(...) przewidziane w art. 481 kc odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego przez członków zarządu należą się od chwili wymagalności ustalonej stosownie do treści art. 455 kc" (SN wyrok III CSK 228/10 18.05.2011). "(...) przewidziane w art. 481 kc odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego przez członków zarządu należą się od chwili wymagalności ustalonej stosownie do treści art. 455 kc" (SN wyrok III CSK 228/10 18.05.2011).
 +
 +===== Podstawy odpowiedzialności =====
 +
 +"​Wierzyciel powołujący się na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może pozwać członka zarządu tej spółki na podstawie art. 298 § 1 kh bez uprzedniego uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce"​ (SN uchwała III CZP 10/99 15.06.1999).
 +
 +"​Wierzyciel powołujący się na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce i kierujący swoje roszczenia przeciwko członkom jej zarządu - na podstawie art. 299 ksh - powinien w każdym wypadku legitymować się tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce (...). Jedynie w razie utraty przez spółkę bytu prawnego w związku z wykreśleniem jej z rejestru można uznać, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, usprawiedliwiający odstępstwo od wskazanej zasady i pozwalający - w drodze wyjątku - na wykazanie istnienia wierzytelności wobec spółki w procesie przeciwko członkom jej zarządu (...)" (SN wyrok I CSK 114/13 6.12.2013).
 +
 +
 ===== Przedawnienie ===== ===== Przedawnienie =====
  
 "(...) odpowiedzialności członków zarządu - posiłkowej w stosunku do odpowiedzialności samej spółki i opartej na odrębnej podstawie - należy przypisać cechy <color #​7092be>​odpowiedzialności odszkodowawczej</​color>,​ którą w przytoczonych uchwałach Sąd Najwyższy, zważywszy na szczególne pojmowanie jej przesłanek,​ nazwał trafnie odpowiedzialnością odszkodowawczą sui generis"​ (SN uchwała III CZP 24/97 4.07.1997). "(...) odpowiedzialności członków zarządu - posiłkowej w stosunku do odpowiedzialności samej spółki i opartej na odrębnej podstawie - należy przypisać cechy <color #​7092be>​odpowiedzialności odszkodowawczej</​color>,​ którą w przytoczonych uchwałach Sąd Najwyższy, zważywszy na szczególne pojmowanie jej przesłanek,​ nazwał trafnie odpowiedzialnością odszkodowawczą sui generis"​ (SN uchwała III CZP 24/97 4.07.1997).
  • handlowe/subsyd_zarz.txt
  • ostatnio zmienione: 27.06.2019 13:47
  • przez Piotr Pyclik