Zbycie udziału

„Jeżeli do uznania podpisu za własnoręczny doszło przed notariuszem w dacie późniejszej niż data złożenia podpisu na umowie przenoszącej udział, za datę zawarcia umowy uznać należy datę notarialnej legalizacji podpisu” (WSA wyrok I SA/Wr 744/07 30.10.2007).

  • handlowe/zbycie_udz.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)