Oryginalne

„Przechadzki kobiety zamężnej z młodszym od niej mężczyzną, zwłaszcza w czasie nienajlepszego pożycia małżonków, mogą stanowić dla męża dotkliwą udrękę” (SN orzeczenie C II 422/37 19.1.1937).

„Przyrzeczenie wynagrodzenia za poślubienie drugiej osoby sprzeczne jest z dobrymi obyczajami. Zobowiązanie wekslowe, mające przyczynę niegodziwą, nie może mieć skutków prawnych” (SN orzeczenie I C 905/37 27.05.1938).

„Pozostawienie córki wraz z noworodkiem samym sobie, w najcięższej dla nich chwili, gdy rodząca na taką właśnie pomoc ze strony matki oczekiwała, licząc że będzie jej udzielona, przesądza o winie oskarżonej w popełnieniu przez nią przestępstwa z art. 164 § 1 kk. Nawet bowiem beznadziejność sytuacji nie zwalnia od obowiązku niesienia pomocy, jako że nie każda sytuacja, która wydaje się być beznadziejna jest nią w rzeczywistości” (SN wyrok I KR 446/86 3.02.1986).

„Słusznie sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka przyczyniła się do powstania szkody w 20%. Powódka pomimo młodego wieku była osoba dorosłą, sprawna wówczas intelektualnie (nie pila alkoholu), a zatem winna oceniać całą sytuację rozsądnie. Skoro M.K. (…) i ona byli na zabawie tanecznej, gdzie był dostępny alkohol, to skoro prosił on powódkę aby prowadziła w drodze powrotnej jego samochód, to kierując się doświadczeniem życiowym i logicznym rozumowaniem oznaczało, że zamierzał pić alkohol. W polskiej rzeczywistości żaden mężczyzna dobrowolnie nie odda kobiecie swojego samochodu, jeżeli jest zdolny do jego prowadzenia (trzeźwy)” (SA Łódź wyrok I ACa 897/12 19.12.2012).

  • inne/oryginalne.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)