Skarga na przewlekłość postępowania

„(…) od wydanych w toku postępowania wywołanego skargą rozstrzygnięć nie przysługuje żaden środek zaskarżenia - ani zażalenie, ani skarga kasacyjna, ani skarga o wznowienie postępowania, czy też skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia” (SN post. III SO 2/14 23.10.2014).

  • inne/sk_przew.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)