Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

inne:ub_spol [27.08.2018 18:59] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ubezpieczenia społeczne ======
  
 +"W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że pojęcia <<​całkowita niezdolność do pracy>>​ i <<​naruszenie sprawności organizmu>>​ w rozumieniu art. 4 ustawy o rencie socjalnej nie są tożsame i stany te mogą powstać w różnych momentach. Całkowita niezdolność do pracy, będąca przesłanką prawa do renty socjalnej, może powstać po upływie okresów wskazanych w art. 4 ust. 1 tej ustawy, ale dla nabycia prawa do renty socjalnej istotne jest, aby przyczyna naruszenia sprawności organizmu powodująca całkowitą niezdolność do pracy powstała nie później niż w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy"​ (SN wyrok II UK 105/14 24.02.2015).
  • inne/ub_spol.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)