Kara łączna

„Popełnienie przez sprawcę przestępstwa w okresie próby wyznaczonym postanowieniem o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności nie stanowi przewidzianej w art. 85 § 3 kk negatywnej przesłanki do orzeczenia kary łącznej obejmującej karę (kary łączne), z odbycia reszty której sprawca został warunkowo zwolniony oraz karę (kary łączne) za przestępstwo popełnione w okresie próby” (SN uchwała I KZP 11/17 25.01.2018).

  • karne/materialne/kara_laczna.txt
  • ostatnio zmienione: 17.09.2019 10:27
  • przez Piotr Pyclik