Kradzież

„(…) korzyścią w rozumieniu art. 36 § 3 kk69 jest każda - będąca celem działania sprawcy przestępstwa - korzyść majątkowa, a więc również taka, która sama w sobie nie jest bezprawna, z tym jednak wyjątkiem, że przepis ten nie odnosi się do takiego sprawcy, który zmierza do realizacji korzyści przysługującej jemu lub komu innemu (art. 120 § 2 kk69) zgodnie z istniejącym już w chwili czynu stosunkiem prawnym” (SN uchwała VII KZP 41/78 30.01.1980).

  • karne/materialne/kradziez.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)