Oszustwo

„(…) pod pojęciem innej osoby ustawodawca w art. 286 § 1 kk sytuuje jedynie osobę fizyczną, mającą uprawnienie do rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, nie zaś twór organizacyjny niemający możliwości podejmowania jakichkolwiek działań bez umocowanych do tego osób fizycznych. Tak więc, dla oceny, czy rozporządzenie mieniem osoby prawnej (bądź jednostki organizacyjnej osobowości tej nieposiadającej) było wynikiem wprowadzenia w błąd konieczne jest zbadanie świadomości osób fizycznych wchodzących w skład organu tej osoby prawnej” (SN wyrok WA 32/06 5.12.2006).

  • karne/materialne/oszustwo.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)