Przeciwdziałanie narkomanii

„Sąd odwoławczy powinien w szczególności pamiętać, że znamię «znacznej ilości» środka odurzającego lub substancji psychotropowej, do którego odwołał się ustawodawca w art. 62 ust. 2 PrzecNark, poza kryterium ilościowo-jakościowym (uzależnionym od zdatności konkretnego narkotyku, posiadanego przez sprawcę, do odurzenia kilkudziesięciu osób uzależnionych), wyznaczają również takie kryteria, jak cel, w jakim sprawca owe substancje posiada oraz ściśle z nim powiązana kwestia stopnia uzależnienia sprawcy od tych substancji” (SN wyrok III KK 73/17 11.10.2017).

  • karne/materialne/przec_nark.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)