Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

karne:materialne:przec_nark [16.08.2018 12:15]
Piotr Pyclik
karne:materialne:przec_nark [27.08.2018 19:00]
Linia 1: Linia 1:
-====== Przeciwdziałanie narkomanii ====== 
  
-"Sąd odwoławczy powinien w szczególności pamiętać, że znamię <<​znacznej ilości>>​ środka odurzającego lub substancji psychotropowej,​ do którego odwołał się ustawodawca w art. 62 ust. 2 PrzecNark, poza kryterium <color #​ff7f27>​ilościowo-jakościowym</​color>​ (uzależnionym od zdatności konkretnego narkotyku, posiadanego przez sprawcę, do odurzenia kilkudziesięciu osób uzależnionych),​ wyznaczają również takie kryteria, jak <color #​00a2e8>​cel</​color>,​ w jakim sprawca owe substancje posiada oraz ściśle z nim powiązana kwestia <color #​00a2e8>​stopnia uzależnienia</​color>​ sprawcy od tych substancji"​ (SN wyrok III KK 73/17 11.10.2017). 
  • karne/materialne/przec_nark.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)