Środki kompensacyjne

„Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (…), może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego” (SN uchwała III CZP 31/11 13.07.2011).

  • karne/materialne/sr_komp.txt
  • ostatnio zmienione: 23.10.2019 09:26
  • przez Piotr Pyclik