Warunkowe zawieszenie wykonania kary

„Orzekając co do odwołania przedterminowego zwolnienia z reszty kary, sąd ma prawo - zgodnie z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej (art. 8 § 1 kpk) - rozstrzygnąć, czy skazany popełnił czyny zarzucone mu w innym postępowaniu, dotąd niezakończonym, a nie musi ze swym rozstrzygnięciem oczekiwać na prawomocność wyroku co do tego oskarżenia” (SA Kraków post. II AKzw 1060/09 24.11.2009).

  • karne/materialne/war_zaw.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)