Dowód z pomówienia

„(…) ocena wiarygodności pomówienia wymaga ze strony Sądu szczególnej ostrożności, gdyż pomówienie nie stanowi dowodu pełnowartościowego, chyba że jest ono jasne i konsekwentne, a nadto znajduje potwierdzenie w innych dowodach bezpośrednich lub pośrednich, przy czym nie bez znaczenia jest też osobowość pomawiającego. Prawdziwość pomówienia może być kwestionowana także ze względu na osobiste zainteresowanie pomawiającego, zmierzające np. do przerzucenia, winy na inną osobę lub nawet zmniejszenie winy własnej” (SN wyrok VI KRN 235/77 11.10.1977).

  • karne/procesowe/dow_pomow.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)