Granice oskarżenia

„Granice oskarżenia wyznacza (…) zdarzenie historyczne, na którym zasadza się oskarżenie. Istotna jest zatem tożsamość czynu wyznaczona faktycznymi ramami tegoż zdarzenia (…) Za elementy wyznaczające tożsamość «zdarzenia historycznego» należy zaś przyjąć: identyczność przedmiotu zamachu, identyczność kręgu podmiotów oskarżonych o udział w zdarzeniu, tożsamość miejsca i czasu zdarzenia, jak też zachowanie, choćby części wspólnych, znamion w opisie czynu zarzuconego i przypisanego, które winny się ze sobą pokrywać, mając jakiś obszar wspólny. O jedności czynu, jako jednego impulsu woli, świadczy nadto jedność zamiaru (lub planu) sprawcy (sprawców) przestępstwa” (SN post. III KK 97/10 19.10.2010).

  • karne/procesowe/granice_osk.txt
  • ostatnio zmienione: 06.03.2019 12:14
  • przez Piotr Pyclik