Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
karne:procesowe:ob_napr_szkody [22.03.2019 15:09]
Piotr Pyclik
karne:procesowe:ob_napr_szkody [22.03.2019 15:10]
Piotr Pyclik
Linia 1: Linia 1:
 ====== Obowiązek naprawienia szkody ====== ====== Obowiązek naprawienia szkody ======
  
-"(...) warunkiem orzeczenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 kk jest <color #ed1c24>​istnienie tej szkody</​color>​ w czasie orzekania"​ (SN post. V KK 258/18 23.08.2018).+"(...) warunkiem orzeczenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 kk jest <color #00a2e8>​istnienie tej szkody</​color>​ w czasie orzekania"​ (SN post. V KK 258/18 23.08.2018).
  
 "​Przepis art. 415 § 5 zd. 2 kpk wyraźnie stanowi, że obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Wskazana tu tzw. klauzula antykumulacyjna wymaga dla swego zastosowania zarówno tożsamości <color #​22b14c>​przedmiotowej</​color>,​ jak i tożsamości <color #​22b14c>​podmiotowej</​color>"​ (SN wyrok V KK 9/12 3.02.2012). "​Przepis art. 415 § 5 zd. 2 kpk wyraźnie stanowi, że obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Wskazana tu tzw. klauzula antykumulacyjna wymaga dla swego zastosowania zarówno tożsamości <color #​22b14c>​przedmiotowej</​color>,​ jak i tożsamości <color #​22b14c>​podmiotowej</​color>"​ (SN wyrok V KK 9/12 3.02.2012).
  
 "​Identyczność zasądzonych przez sąd cywilny <color #​00a2e8>​od spółki</​color>​ skazanych kwot na rzecz (...) pokrzywdzonych z tymi, które sąd karny określił jako należne <color #​00a2e8>​od skazanych</​color>​ pokrzywdzonym,​ w orzeczeniu wydanym w oparciu o art. 46 § 1 kk, jak również identyczność <color #​ff7f27>​podstawy faktycznej</​color>​ obydwu tych rozstrzygnięć (którą stanowiło popełnione przez skazanych przestępstwa) pozwala (...) wnioskować o tożsamości obydwu tych roszczeń - w rozumieniu art. 415 § 1 zd. 2 kpk" (SN wyrok IV KK 234/17 16.01.2018). "​Identyczność zasądzonych przez sąd cywilny <color #​00a2e8>​od spółki</​color>​ skazanych kwot na rzecz (...) pokrzywdzonych z tymi, które sąd karny określił jako należne <color #​00a2e8>​od skazanych</​color>​ pokrzywdzonym,​ w orzeczeniu wydanym w oparciu o art. 46 § 1 kk, jak również identyczność <color #​ff7f27>​podstawy faktycznej</​color>​ obydwu tych rozstrzygnięć (którą stanowiło popełnione przez skazanych przestępstwa) pozwala (...) wnioskować o tożsamości obydwu tych roszczeń - w rozumieniu art. 415 § 1 zd. 2 kpk" (SN wyrok IV KK 234/17 16.01.2018).
  • karne/procesowe/ob_napr_szkody.txt
  • ostatnio zmienione: 05.06.2019 07:58
  • przez Piotr Pyclik