Obliczanie terminów

„(…) sobota nie jest dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy w rozumieniu art. 123 § 3 kpk” (SN post. IV KZ 43/03 24.11.2003).

  • karne/procesowe/obl_term.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)