Skazanie bez rozprawy

„Jeśli po formalnym zaakceptowaniu propozycji prokuratora oskarżony uzna, iż skazanie bez rozprawy byłoby dla niego z - określonych przyczyn - niekorzystne, może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, przy czym może to uczynić tylko do czasu zaistnienia stanu nieodwracalnego, a więc najpóźniej do wydania przez sąd wyroku skazującego na posiedzeniu w trybie art. 343 kpk” (SN wyrok II KK 125/10 24.06.2010).

  • karne/procesowe/skaz_bez_rozpr.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)