Termin apelacji

„(…) obrońca oskarżonego nie wnosi własnej apelacji, lecz czyni to zawsze w imieniu oskarżonego, którego reprezentuje (art. 86 § 1 kpk). Stąd też, jeżeli wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia skarżonego wyroku (art. 422 § 1 kpk) składał zarówno obrońca, jak i oskarżony osobiście, to apelacja sporządzona i podpisana przez obrońcę wniesiona w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem przez oskarżonego zachowuje termin z art. 445 § 1 KPK, choćby nastąpiło to z przekroczeniem 14 dni od daty otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem przez tegoż obrońcę” (SA Wrocław post. II AKz 384/11 6.10.2011).

upływ terminu dla obrońcy → apelacja obrońcy w terminie dla oskarżonego

„(…) gdy we właściwym terminie został złożony wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, apelacja wniesiona przed otwarciem terminu określonego w art. 445 § 1 kpk jest skuteczna i podlega rozpoznaniu (SN wyrok II KK 339/08 5.03.2009).

  • karne/procesowe/term_apel.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)