Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

karne:procesowe:term_apel [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Termin apelacji ======
  
 +"(...) obrońca oskarżonego nie wnosi własnej apelacji, lecz czyni to zawsze w imieniu oskarżonego,​ którego reprezentuje (art. 86 § 1 kpk). Stąd też, jeżeli wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia skarżonego wyroku (art. 422 § 1 kpk) składał zarówno obrońca, jak i oskarżony osobiście, to apelacja sporządzona i podpisana <color #​7092be>​przez obrońcę</​color>​ wniesiona w terminie <color #​7092be>​14 dni</​color>​ od daty otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem <color #​7092be>​przez oskarżonego</​color>​ <color #​22b14c>​zachowuje termin</​color>​ z art. 445 § 1 KPK, choćby nastąpiło to z przekroczeniem 14 dni od daty otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem przez tegoż obrońcę"​ (SA Wrocław post. II AKz 384/11 6.10.2011).
 +
 +<wrap tip>​upływ terminu dla obrońcy -> apelacja obrońcy w terminie dla oskarżonego</​wrap>​
 +
 +"(...) gdy we właściwym terminie został złożony <color #​00a2e8>​wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia</​color>​ wyroku i jego doręczenie,​ apelacja wniesiona <color #​22b14c>​przed otwarciem terminu</​color>​ określonego w art. 445 § 1 kpk jest <color #​22b14c>​skuteczna</​color>​ i podlega rozpoznaniu (SN wyrok II KK 339/08 5.03.2009).
  • karne/procesowe/term_apel.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)