Tymczasowe aresztowanie

„Zarówno prokurator składający wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania jak też sąd, który stosuje ten środek zapobiegawczy powołując się na podstawę szczegółową tymczasowego aresztowania zawartą w art. 258 § 2 kpk, nie musi odrębnie argumentować, że oskarżony może się ukrywać, nakłaniać do fałszywych zeznań, zacierać ślady i dowody (wysokie prawdopodobieństwo podejmowania takich działań przez oskarżonego objęte jest bowiem swoistym wnioskiem domniemania), ale nie może uchylić się od wykazania, że temu oskarżonemu in concreto grozi kara surowa w rozumieniu art. 258 § 2 kpk. Nie można uznać za wystarczające wskazanie wyłącznie na kwalifikację prawną i sankcję zawartą w powoływanym przepisie ustawy karnej” (SA Wrocław II AKz 94/05 9.03.2005).

  • karne/procesowe/tym_areszt.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)