Pomoc prawna z urzędu

„Obrońca z urzędu może wprawdzie działać w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jednak wówczas jest to wyłącznie jego uprawnienie a nie obowiązek (art. 84 § 1 kpk). Co więcej, fakt posiadania obrońcy nie powoduje, że skazany przestaje być stroną postępowania, i nie ogranicza w żaden sposób jego samodzielnego działania w procesie. Ponieważ wraz z zapadnięciem wyroku przed Sądem odwoławczym postępowanie zakończyło się w sposób prawomocny, to tym samym wyznaczony obrońca z urzędu nie był zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek dalszych czynności procesowych, w tym inicjowania postępowania kasacyjnego” (SN post. III KZ 74/11 16.11.2011).

  • karne/procesowe/urzed.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)