Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

karne:procesowe:urzed [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pomoc prawna z urzędu ======
  
 +"​Obrońca z urzędu może wprawdzie działać w całym postępowaniu,​ nie wyłączając czynności <color #​22b14c>​po uprawomocnieniu się</​color>​ orzeczenia, jednak wówczas jest to wyłącznie jego uprawnienie a <color #​ff7f27>​nie obowiązek</​color>​ (art. 84 § 1 kpk). Co więcej, fakt posiadania obrońcy nie powoduje, że skazany przestaje być stroną postępowania,​ i nie ogranicza w żaden sposób jego samodzielnego działania w procesie. Ponieważ wraz z zapadnięciem wyroku przed Sądem odwoławczym postępowanie zakończyło się w sposób prawomocny, to tym samym wyznaczony obrońca z urzędu nie był zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek dalszych czynności procesowych,​ w tym inicjowania postępowania kasacyjnego"​ (SN post. III KZ 74/11 16.11.2011).
  • karne/procesowe/urzed.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)