Wznowienie postępowania

„(…) do wznowienia (…) prawomocnie zakończonego postępowania sądowego z powodu ujawnienia nowych faktów lub dowodów nie znanych przedtem sądowi wymaga się, aby te nowe fakty lub dowody stwarzały nie tylko przypuszczenie ewentualnej niewinności skazanego, lecz stanowiły podstawę do graniczącego z pewnością wniosku o błędności wyroku lub co najmniej podstawę uzasadnionego prawdopodobieństwa albo uniewinnienia osoby skazanej po wznowieniu postępowania sądowego, albo też skazania jej za przestępstwo o łagodniejszej sankcji karnej” (SN post. Wp 5/72 4.07.1972).

„Redakcja przepisu art. 540 kpk, zwłaszcza zaś następstwa wynikające z ujawnienia się nowych faktów i dowodów wymienione w podpunktach a, b i c, wskazują na to, że wniosek o wznowienie postępowania o przywrócenie terminu, nie jest dopuszczalny” (SN post. II KO 28/13 22.08.2013).

„Wniosek [o wznowienie postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu] (…) jest niedopuszczalny z mocy prawa, ponieważ postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu ma charakter incydentalny i nie dotyczy ustalenia odpowiedzialności karnej” (SN zarz. III KO 17/06 15.03.2006).

  • karne/procesowe/wzn_post.txt
  • ostatnio zmienione: 18.05.2020 12:07
  • przez Piotr Pyclik