Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pracy:odszkod [27.08.2018 18:59] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Odszkodowanie ======
  
 +"(...) dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy - na zasadach ogólnych, określonych w (...) [kc] - <color #​7092be>​roszczeń uzupełniających</​color>​ z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415 lub art. 435 kc, art. 444 i art. 445 kc)" (SN wyrok I PK 256/07 19.03.2008).
 +
 +"(...) odnośnie do utraconych korzyści w postaci wynagrodzenia z innego stosunku pracy, (...) <color #​ffaec9>​brak aktywności</​color>​ skarżącego w poszukiwaniu nowego zatrudnienia <color #​ffaec9>​wyklucza</​color>​ uznanie, że strata powstała na skutek tej bierności pozostaje w <color #​ffaec9>​adekwatnym związku przyczynowym</​color>​ z naruszającym prawo rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy. Zdaniem Sądu Najwyższego,​ o ile bowiem ocenione jako <color #​ff7f27>​niewystarczające starania</​color>​ pracownika o uzyskanie nowego zatrudnienia mogą być postrzegane w kategoriach <color #​ff7f27>​przyczynienia się</​color>​ pracownika do powstania szkody (art. 362 kc), o tyle całkowity brak tych starań wyklucza uznanie, iż pomiędzy szkodą wynikłą z nieuzyskania nowego zatrudnienia a bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę istnieje adekwatny związek przyczynowy"​ (SN wyrok I PK 38/10 22.06.2010).
  • pracy/odszkod.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)