Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
pracy:rozw_bez_wyp [12.10.2018 14:53]
Piotr Pyclik
pracy:rozw_bez_wyp [21.10.2018 20:50] (aktualna)
Piotr Pyclik
Linia 1: Linia 1:
 ====== Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ====== ====== Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ======
  
-"​Ochrona przewidziana w art. 41 kp dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę, nie dotyczy natomiast innych sposobów rozwiązania stosunku pracy (np. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) ani innych stosunków pracy niż wynikające z umowy o pracę jako źródła jego nawiązania (...)" (SN wyrok I PKN 215/00 25.01.2001).+"​Ochrona przewidziana w art. 41 kp dotyczy jedynie ​<color #22b14c>wypowiedzenia</​color> ​umowy o pracę, nie dotyczy natomiast innych sposobów rozwiązania stosunku pracy (np. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) ani innych stosunków pracy niż wynikające z umowy o pracę jako źródła jego nawiązania (...)" (SN wyrok I PKN 215/00 25.01.2001).
  
 "​Punktem wyjścia dla oceny podstawowych obowiązków pracowniczych jest (...) otwarty katalog tych obowiązków zamieszczony w art. 100 kp. Zgodnie zaś z § 1 tego artykułu, podstawowym obowiązkiem pracownika pozostaje sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych,​ które dotyczą pracy. Tak sprecyzowany podstawowy obowiązek pracowniczy ma z kolei oparcie w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 kp, określającej treść tego stosunku jako, z jednej strony, obowiązek pracodawcy zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem,​ z drugiej zaś strony - obowiązek pracownika wykonywania umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przezeń wyznaczonym. Naruszenie owych obowiązków,​ jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,​ musi zaś być ciężkie w sensie obiektywnym (tj. stanowić zagrożenie dla istotnych interesów pracodawcy),​ jak i subiektywnym (nastąpić z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika)"​ (SN wyrok III PK 158/14 6.10.2015 r.). "​Punktem wyjścia dla oceny podstawowych obowiązków pracowniczych jest (...) otwarty katalog tych obowiązków zamieszczony w art. 100 kp. Zgodnie zaś z § 1 tego artykułu, podstawowym obowiązkiem pracownika pozostaje sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych,​ które dotyczą pracy. Tak sprecyzowany podstawowy obowiązek pracowniczy ma z kolei oparcie w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 kp, określającej treść tego stosunku jako, z jednej strony, obowiązek pracodawcy zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem,​ z drugiej zaś strony - obowiązek pracownika wykonywania umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przezeń wyznaczonym. Naruszenie owych obowiązków,​ jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,​ musi zaś być ciężkie w sensie obiektywnym (tj. stanowić zagrożenie dla istotnych interesów pracodawcy),​ jak i subiektywnym (nastąpić z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika)"​ (SN wyrok III PK 158/14 6.10.2015 r.).
  • pracy/rozw_bez_wyp.txt
  • ostatnio zmienione: 21.10.2018 20:50
  • przez Piotr Pyclik