Odrzucenie spadku

„Należy (…) opowiedzieć się za wykładnią art. 1015 § 2 kc uwzględniającą możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego, rozpoczynającego bieg od dnia, w którym jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia, na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie uzyskania zgody na odrzucenie spadku” (SN post. I CSK 329/13 20.11.2013).

  • rodzinne/od_spad.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)